ANBI

Crohn & Colitis NL heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenkingsbelasting hoeven te betalen over jouw giften. Dus het geld dat je aan ons schenkt, komt ook volledig bij ons terecht. In het kader van de ANBI-status vind je hier alle wettelijk verplichte gegevens die van belang zijn.

Naam en contactgegevens Crohn & Colitis NL

Crohn & Colitis NL
Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
Telefoonnummer 0348 – 420 780/ 0348 – 432 920
E-mail: info@crohn-colitis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 40409750
RSIN/fiscaal nummer/ANBI nummer Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN): 8034 20 407

De doelstelling

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven: De vereniging heeft ten doel: werkzaam te zijn in het belang, zowel algemeen als individueel, voor mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere chronische ontstekingsachtige darmziekten.

Jaarverslag, Jaarrekening en Meerjarenplan

De vereniging legt verantwoording af aan de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de vereniging met een jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening is opgenomen in het jaarverslag. Je kunt de jaarrekening ook opvragen bij ons secretariaat via info@crohn-colitis.nl.

Standaardformulier publicatieplicht – ANBI algemeen

Bestuur

 • Kris De Prins, voorzitter
 • Denise van den Berg-Zuiddam, bestuurslid
 • Arjen van Berkel, bestuurslid PR en PA
 • Lisanne van Breda-Trouw, bestuurslid
 • Ronald Buruma, penningmeester
 • Mirjam Smakman, bestuurslid

Menne Scherpenzeel, directeur

In artikel 22 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur geregeld.

Verenigingsraad

 • Scipio Maas, voorzitter
 • Frederieke de Bruijne
 • Michel Dudok
 • Frans Ikink
 • Roelant Knauff
 • Thijs Uidriks
 • Isabel Weststrate

In artikel 17 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad geregeld.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten. De betaalde medewerkers van de vereniging worden betaald overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.