Professional

Transitie kinderen naar volwassenzorg

De overstap van de kinderarts-MDL naar de volwassenenzorg gaat niet vanzelf. Jongeren geven tips en vertellen waar een goede transitie aan moet voldoen.

Films over transitie

Zeven jongeren geven tips en adviezen voor een goede transitie naar de volwassenen-IBD-zorg

Drie jongeren vertellen over hun ervaringen met transitie

Beide films mogen met bronvermelding gebruikt worden.

Resultaten onderzoek en aanbevelingen

Crohn & Colitis NL deed onderzoek naar het onderwerp transitie naar volwassenen-IBD-zorg. De resultaten en aanbevelingen staan in deze factsheet transitie.

Ook interessant om te lezen

Delen op social media: