Professional

Onze rol in wetenschappelijk onderzoek

Het belang en de waarde van het patiëntenperspectief in wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer onderkend.

Patiëntenparticipatie wordt steeds vaker meegewogen in de beoordeling van onderzoeksaanvragen en -subsidies. Crohn & Colitis NL juicht deze ontwikkeling toe en maakt per onderzoeksaanvraag afspraken over de rol die wij kunnen innemen. De rollen en procedure zijn vastgelegd in dit document.

Aanvraag

Wil je dat Crohn & Colitis NL een rol inneemt bij je subsidieaanvraag, stuur jouw verzoek naar Daniëlle van der Horst (dvdhorst@crohn-colitis.nl) onder vermelding van ‘Aanvraag patiëntenperspectief in wetenschappelijk onderzoek’. Houd bij je aanvraag rekening met de aandachtspunten in dit document.

Wij nemen contact met je op om een telefonische afspraak in te plannen.

Kostenindicatie

€ 100,- per uur. We bepalen gezamenlijk de tijdsinvestering en leggen deze vast. Crohn & Colitis NL bekijkt per onderzoeksvoorstel in hoeverre eigen middelen worden ingezet.

Ook interessant om te lezen

Delen op social media: