Onderzoek

Effect omgeving op IBD-klachten

Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat de ervaren stress tijdens de eerste corona-lockdown voor een toename in de IBD-klachten zorgde. De resultaten laten zien dat er niet alleen naar verstoringen in het maagdarmkanaal gekeken moet worden. Maar ook dat er meer oog moet zijn voor de continue wisselwerking tussen mensen met IBD en hun (sociale) omgeving, en de invloed daarvan op het maagdarmstelsel. Daarom is er nu een vervolgonderzoek.

Doel

De onderzoekers willen in dit vervolgonderzoek in kaart brengen:

  • Welke strategieën mensen met IBD hanteren om met stressvolle levenservaringen om te gaan en in hoeverre deze eventueel gepaard gaan met een verhoogde stress gevoeligheid – en daarmee een ernstiger ziekteverloop en/of verminderd mentaal welzijn.
  • Welke relationele stijlen IBD’ers vertonen (manier van zich verhouden tot zichzelf en anderen) – en in hoeverre deze van invloed zijn op iemands ziekteverloop en mentale welzijn.

Interesse?

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten.

Interesse? Naar de vragenlijst.

Stuur een e-mail naar onderzoeker Boukje Nass van de Universiteit van Maastricht als je vragen over het onderzoek hebt.

Wie kan er meedoen?

  • Mannen en vrouwen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
  • Mannen en vrouwen zonder de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Delen op social media: