Onderzoek

Blindedarm verwijdering bij colitis ulcerosa – COSTA-studie

Onderzoek naar het effect van blindedarmverwijdering (appendectomie) op het ziektebeloop van mensen met colitis ulcerosa, die ondanks biological gebruik nog klachten hebben.

Welke rol speelt de blinde darm?

De laatste jaren komt er steeds meer bewijs dat de blindedarm een rol speelt in het afweersysteem bij mensen met colitis ulcerosa. Mogelijk heeft de blindedarm invloed op het ontstaan en de activiteit van de ziekte. Een blindedarmverwijdering lijkt verband te hebben met een lager risico op opvlamming, vermindering in het medicatiegebruik en mogelijk met het voorkomen van een colectomie (verwijdering van de dikke darm).

Interesse?

Heb je interesse in deelname of vragen over één van deze onderzoeken, neem dan contact op met de arts-onderzoeker Eva Visser van het Amsterdam UMC.

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of het verwijderen van de blindedarm (de appendix) effect heeft op het ziektebeloop van colitis ulcerosa.

Doelgroep

Iedereen met colitis ulcerosa van 18 jaar en ouder die ondanks biological gebruik nog klachten hebben.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek worden twee groepen met elkaar vergeleken: een groep patiënten die een blindedarmverwijdering ondergaat en een groep die geen blindedarmverwijdering ondergaat. De behandelopties worden met de chirurg besproken. Als de chirurg de optie tot blindedarmverwijdering aan jou voorstelt en je wilt daarna overgaan tot deze operatie, dan zal dat daadwerkelijk gebeuren. Er is dus geen loting. De blindedarmverwijdering gaat via een kijkoperatie in dagbehandeling. Als je liever de huidige standaardbehandeling wil (tofacitinib of het verwijderen van de dikke darm), dan kan je meedoen in de controlegroep. Bij beide groepen volgen de onderzoekers gedurende één jaar jouw ziektebeloop. In totaal willen onderzoekers dat 67 colitispatiënten de operatie ondergaan om het effect goed te kunnen evalueren.

ACCURE-studie

In een ander onderzoek, de ACCURE-studie, wordt onderzocht of het verwijderen van de blindedarm effect heeft bij mensen met colitis ulcerosa waarbij de ziekte in remissie (rustig) is. Meer informatie en aanmelden.

Delen op social media: