Onderzoek

Behandeling ziekte van Crohn – CoCroS-studie

Bij de ziekte van Crohn bestaan er grote verschillen in ernst, ziektebeloop, en reactie op een ingestelde behandeling tussen patiënten. Voorgaande onderzoeken laten zien dat eerder starten met een sterker geneesmiddel, zoals adalimumab, mogelijk leidt tot een betere controle van de ziekte.

Achtergrond van het onderzoek

Behandeling volgens de huidige richtlijn bestaat uit het toevoegen van steeds sterkere geneesmiddelen als de eerder gegeven geneesmiddelen niet (meer) werken. Als eerste stap worden corticosteroïden gebruikt. Deze geneesmiddelen gaan vaak gepaard met bijwerkingen.
Adalimumab wordt gebruikt voor patiënten met een matig tot ernstige ziekte van Crohn. Bij diagnose is het echter niet goed te voorspellen wie een ernstige ziekte gaat hebben. Daarom is momenteel het geven van adalimumab pas een latere stap in de behandeling van de ziekte van Crohn. Voorgaande onderzoeken laten zien dat eerder starten met een sterker geneesmiddel, zoals adalimumab, mogelijk leidt tot een betere controle van de ziekte.

Doel van het onderzoek

De onderzoekers willen de behandeling volgens de huidige richtlijn vergelijken met een behandeling waarbij meteen wordt gestart met adalimumab. Met de resultaten van dit onderzoek hopen zij bij te dragen aan een betere behandeling voor de ziekte van Crohn, met minder bijwerkingen en minder complicaties.

Interesse?

Wil je meedoen aan het onderzoek of heb je vragen? Neem dan contact op met je behandelend MDL-arts of de arts-onderzoeker in het MUMC+: Laura Janssen, laura.janssen@maastrichtuniversity.nl

Wie kunnen er meedoen?

Er worden mannelijke en vrouwelijke deelnemers gezocht die:

 1. de ziekte van Crohn hebben
 2. recent gediagnosticeerd zijn of een opvlamming hebben
 3. nog nooit biologicals en/of thiopurines hebben gebruikt
 4. tussen de 18 en 70 jaar zijn
 5. onder behandeling zijn in een van de deelnemende ziekenhuizen:
 • Laurentius Ziekenhuis Roermond
 • Maastricht UMC+
 • Máxima Medisch Centrum
 • Antonius Ziekenhuis
 • VieCuri
 • Zuyderland Medisch Centrum

Wat houdt deelname in?

In dit onderzoek worden 2 groepen met elkaar vergeleken: 1 groep patiënten wordt behandeld volgens de huidige richtlijnen en 1 groep patiënten wordt direct behandeld met adalimumab. Middels loting wordt bepaald tot welke groep je behoort. Na 6 maanden wordt een darmonderzoek uitgevoerd om het effect van de behandeling te beoordelen en zo nodig de behandeling aan te passen. In beide groepen wordt je ziektebeloop gedurende 2 jaar gevolgd.

Delen op social media: