Actueel
24-11-2021

Zestien beslismomenten IBD in kaart gebracht

Zorgverleners, ziekenhuisvertegenwoordigers en Crohn & Colitis NL hebben samen zestien samen-beslis-momenten onderzocht op hoe relevant mensen met IBD deze ervaren en of zij beslismomenten missen. Ruim 650 deelnemers aan het Crohn & Colitis NL-panel vulden de vragenlijst hierover in.

Resultaten

Alle zestien beslismomenten zijn door een ruime meerderheid van de respondenten als belangrijk tot zeer belangrijk beoordeeld (zie onderstaand figuur). Daarnaast is duidelijk geworden dat een uitbreiding van de beslismomenten wenselijk is.

Respondenten geven aan dat het samen beslissen over de keuze van medicatie relevant is voor zowel zwangere patiënten (nr. 3 in de figuur), maar ook voor vrouwen met IBD die zwanger willen worden en voor toekomstige vaders met IBD.

Daarnaast geven de respondenten aan behoefte te hebben aan uitkomstinformatie zoals de kans op de aanleg van de stoma bij chirurgische behandeling en dat zij graag meer uitleg willen hebben over de noodzaak en/of de beslissing om diagnostiek zoals een colonscopie uit te voeren.

©FMS
Afbeelding met de vraag hoe belangrijk iemand met IBD het vindt om met een keuzehulp informatie te krijgen over de mogelijke positieve en negatieve resultaten van de volgende beslismomenten in het IBD-zorgtraject, en daarbij alle zestien beslismomenten opgenoemd.

Meer inzicht in uitkomsten

Werkgroepen binnen de programmalijn 1 ‘Meer inzichten in uitkomsten’ werken aan een landelijke set van uitkomstinformatie ter ondersteuning van het samen-beslissen-proces en als stimulans om te leren en verbeteren. De werkgroep doorloopt een aantal stappen om tot de set te komen. Een van deze stappen is het identificeren van sleutelmomenten waarop het gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener kan worden ondersteund met uitkomstinformatie.

Bron: Uitkomstgerichte Zorg (Zorginstituut Nederland)

Delen op social media: