Actueel
15-09-2022

Winkels weigeren mensen met hoge nood nog te vaak

95% van de Nederlanders moet wel eens naar het toilet tijdens het winkelen. Het tekort aan openbare toiletten is voor het winkelende publiek een groot probleem, en wellicht nog meer voor mensen met IBD. Eén op de vier Nederlanders gaat minder vaak de deur uit door het gebrek aan toiletten. Dit blijkt mede uit een onderzoek dat Peil.nl deed onder 1237 Nederlanders, in opdracht van de Toiletalliantie, waar Crohn & Colitis NL deel van uitmaakt.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

  • Eén op de zes mensen koos ervoor om eerder dan gepland naar huis te gaan. Meer dan de helft hiervan ging minstens 30 minuten eerder naar huis dan ze hadden gepland; gemiddeld gaat men drie kwartier eerder naar huis.
  • Wildpoepen/-plassen was de keus in 12% van de gevallen.
  • De overige mensen zochten een toilet ergens in de omgeving. Vrouwen gingen vaker naar een winkel met een toilet (zoals de HEMA of De Bijenkorf) dan mannen: 66% versus 54%. Mannen waren meer bereid om een openbaar toilet op te zoeken (30%) dan vrouwen (16%), misschien omdat urinoirs een stuk wijdverbreider zijn dan zittoiletten.
  • Eén op de vijf mensen hield het op totdat men thuis was. Iets wat voor mensen met IBD bijna onmogelijk is.
  • Bijna de helft van de mensen is bij hoge nood weleens een horecazaak ingeschoten.

Helft van de vragers is weleens geweigerd bij winkels

Bij winkels zoals de HEMA of de Bijenkorf zijn de toiletten opengesteld en dus makkelijk te gebruiken. Bij de HEMA is dat vaak tegen betaling, en dat vindt twee derde geen probleem; 50 cent wordt als meest passende bedrag gezien. Maar vragen om het toilet in een winkel te gebruiken vinden mensen vaak (te) moeilijk. Eén op de zes mensen (10% mannen, 21% vrouwen) durft het niet eens te vragen of gaat ervan uit dat het toch niet mag. Van de bijna 50% van de mensen die weleens heeft gevraagd of ze in de winkel naar het toilet mochten werd bijna de helft geweigerd, vrouwen (26%) vaker dan mannen (21%).

Helft geweigerden zoekt andere winkel, bij toilet in winkel zijn bezoekers blij

Bijna de helft van de geweigerden zei dat ze nooit meer naar die winkel zouden komen of dat ze de volgende keer bij een concurrent gaan winkelen. En maar een derde is van plan om weer naar dezelfde winkel terug te gaan. 85% van de mensen die wél naar een schoon toilet in een winkel konden kiest een positieve vervolgactie: ze komen bijvoorbeeld zeker terug bij de winkel, ze zijn eerder bereid om daar iets te kopen of ze raden zelfs de winkel aan anderen aan.

HogeNood app

Met de app HogeNood vind je bijna 10.000 openbare en opengestelde toiletten. Bij een groot aantal vestigingen van o.a. Albert Heijn, Jumbo en Plus kun je ook naar de wc.

Over de Toiletalliantie

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, waaronder Crohn & Colitis NL.
De doelstelling: In 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021) omdat er dan voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen maar ook in de natuur.

Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl.

Bron en meer informatie: Iederewctelt.nl

Delen op social media: